သူ႕သီခ်င္း

စဥ္ သီခ်င္းေခြ အမည္ ထုတ္ေဝသည့္ ခုႏွစ္ အသံဖမ္း ေတးဂီတ ထုတ္လုပ္ေရး
1. နာရီေပၚက မ်က္ရည္စက္မ်ား ၁၉၈၇ Oasis The Aces ဂႏၶမာေတးသံသြင္း
2. ေမွာ္ဆရာအိပ္မက္ ၁၉၈၈ (Feb) Oasis The Aces ပန္းႏုလ၀န္းေတးသံသြင္း
3. သက္ၿငိမ္ ၁၉၈၉ (Oct) Oasis The Aces Country Boy Recording
4. အတၱပုံေဆာင္ခဲမ်ား ၁၉၉၁ (Jan) Oasis Emperor စံပယ္ဦးေတးသံသြင္း
5. အၾကင္နာအိပ္မက္ ၁၉၉၁ (Jun) Oasis, May T Four, Emperor, Success ယင္းမာေတးသံသြင္း
6. အရင္အတုိင္း ၁၉၉၁ (Dec) Oasis Emperor ဂ်ဴပီတာေတးသံသြင္း, Ko Ye Music Production
7. စကားလုံးမရွိတဲ့ ေကာင္းကင္ ၁၉၉၅ (Feb) Oasis Emperor ႏွင္းဆီလွိဳင္းေတးထုတ္လုပ္ေရး
8. ထူးအိမ္သင္ (Unplugged Live) (23-2-1995 One man show at Aung San Stadium) ၁၉၉၆ (Dec) May Iron Cross Sein Min Music Production
9. ၿမိဳ႕ျပလေရာင္တမ္းခ်င္း ၁၉၉၆ (Oct) Oasis Session Players Mercury Recording
10. ဝင္႐ုိးစြန္းမီး ၁၉၉၇ (Feb) LYNN Session Players NASA Recording
11. အေမ (သုိ႔) အၾကြင္းမဲ့ ေမတၱာေတာ္သီခ်င္း ၁၉၉၇ (May) LYNN Iron Cross IC Music Production
12. အမွတ္တရ ဒဏ္ရာသီခ်င္းမ်ား ၁၉၉၉ (Jun) Oasis Emperor Heart Music Production
13. အစိမ္းေရာင္ ရက္စြဲမ်ား ၂၀၀၁ (Nov) Oasis Iron Cross စံပယ္ဦးေတးသံသြင္း
14. တစ္ေန႔စာအလြဲမ်ား ၂၀၀၃ (Oct) Oasis Emperor မန္းသီရိေတးသံသြင္း
15. ခ်စ္ျခင္းအားျဖင့္ ၂၀၀၅ (Aug) Oasis, PTL, Nawarat Iron Cross, The Trees, Session Players CMP Music Production
16. သီခ်င္းေခြၾကမ္း - - -
  • Tharapar Design Group